Brainspotting

Brainspotting:  voorbij het praten…

Brainspotting is met andere woorden een tool die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen.

Het is een vrij nieuwe methode die ontstaan is uit de EMDR.

​Wanneer we in een toestand van gezondheid zijn, zijn we in staat om moeilijke situaties op te vangen en te verwerken.

Sommige gebeurtenissen in ons leven kunnen diep ingrijpend zijn en krijgen we niet verwerkt maar worden wel opgeslagen in het brein. Trauma’s blijven aanwezig.

Ons brein is in een 'staat van disregulatie' en de bewuste of onbewuste onverwerkte ervaringen maken dat we steeds dezelfde patronen blijven herhalen waardoor het alledaags functioneren, de innerlijke groei en ontwikkeling belemmerd worden.

​De therapeutische methodiek van brainspotting gebruikt als vertrekpunt:

‘Waar we naar kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen.

Tijdens een sessie zoeken we samen naar de oogpositie die toegang geeft tot wat het volle leven in de weg staat en dus ook groeikansen inhoudt.

Onder deskundige begeleiding vindt er verwerking plaats tot in de diepere delen van de hersenen, voorbij het cognitieve brein. Zo komt het brein weer in een 'staat van zelfregulatie' en voelen we ons groeien in innerlijke vrijheid.

Verloop van een sessie ‘brainspotting’:

Er wordt gebruik gemaakt van een pointer om het punt in het gezichtsveld te bepalen dat overeenkomt met de plaats van innerlijke remmingen en onverwerkte herinneringen.

Meestal wordt gebruik gemaakt van muziek via een hoofdtelefoon, waarbij de beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd worden, wat de integratie vergemakkelijkt.

Tijdens het kijken naar de ‘brainspot’ kunnen zich reflexmatige reacties van het lichaam voordoen. Soms komen bepaalde herinneringen, emoties of gedachten naar boven, soms lijkt het alsof er niets gebeurt. Er wordt relatief weinig gesproken tijdens de sessies. Hierdoor kan diepe en blijvende verwerking plaatsvinden.

Toepassingsgebied:

Brainspotting kan in vele situaties gebruikt worden:

  • verwerken van trauma's
  • lichamelijke klachten
  • verslaving
  • angstproblemen
  • stress
  • burn out/depressie
  • verbeteren van prestaties
  • angst voor paarden

Brainspotting kan in sommige omstandigheden ook in aanwezigheid van de paarden worden toegepast. Dit wordt samen besproken. 

Meer informatie over brainspotting kan je vinden op: www.brainspotting.be

Waar we naar kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen.