Systemisch werk

Systemisch coachen met paarden

Waarom loop je steeds weer tegen dezelfde dingen aan?

Als je met een systemische bril naar deze vraag kijkt, onderzoek je de invloed van systemen. Je kunt daarbij denken aan je familie, de organisatie waar je werkt, het land waar je woont, de cultuur waar je uit komt maar ook aan je lichaam. 

Als die systemen, hoe verschillend ze ook zijn, hebben één overeenkomst: alles staat met elkaar in verbinding en is van elkaar afhankelijk. Elke verandering in één van de delen heeft invloed op de andere. 

De systemen waar wij deel van uit maken zijn vergelijkbaar met de kudde van het paard. Als vluchtdier is de kudde voor het paard belangrijk om te kunnen overleven. De rangorde, de samenwerking en de communicatie in de kudde (= een systeem), moet kloppen.

Wij mensen kunnen lang in verstoorde systemen fungeren. Zo lijkt het althans, want onbewust geven verstoringen in onze systemen een zware last op ons dagelijks leven. In tegenstelling tot paarden ontwikkelt zich bij mensen een scheiding in ons bewuste en onbewuste. Wij doen dit bijvoorbeeld door rationaliseren en verdringen van pijnlijke gebeurtenissen. Op het eerste gezicht lijkt dit een gunstig overlevingsmechanisme, het leidt echter ook tot innerlijke conflicten die je leven beïnvloeden.

Als een kuddelid uit balans is zal het paard dit meteen registreren en reageren. Het betekent immers geen duidelijke communicatie meer wat voor onveiligheid zorgt. In de natuur van het paard (als vlucht en prooidier) kan dit zelfs leiden tot de dood. Een paard zal dus trachten om de spanning af te voeren en rust en balans in de kudde terug te krijgen. Zodat er geen energie verloren gaat aan onnodige zaken. Dit principe wordt gehandhaafd bij systemisch werken met paarden. 

Vanuit systemisch perspectief bezien, geldt dat veel problemen een symptoom zijn van een dieperliggend patroon in de achtergrond van een persoon of organisatie. Die patronen kun je oplichten door systemisch werk met paarden. Energetisch gezien brengen zij vanuit hun natuur het systeem weer in balans. Als een mens zich kan openstellen voor de energie van het paard, op wat voor manier dan ook, zal het paard hierin geven wat op dat moment nodig is. Dat betekent dat je direct met het paard werkt, eventueel geholpen door voorwerpen of personen die iets representeren in het veld. Het krachtenveld wordt letterlijk zichtbaar en voelbaar.

Paarden zijn voor de coachee een gids, een metafoor of representant. Beweging in een onderliggend patroon en onderstroom van een systeem brengt veelal rust en verlichting voor de deelnemer. Bovendien is het vaak een verrassend antwoord op de vraag.

Systemische coachen vanuit de 12 huizen.

Dit is de methode van het systemisch benaderen van een probleem geïntegreerd in het astrologisch duidingsconsult. De coachee gaat onder begeleiding van de coach een wandeling maken door de huizen van de horoscoop. Zo kan hij met alle facetten van zijn leven kennis maken.
Het gecombineerde systeem geeft een driedimensionaal beeld van het geheel. Door het benaderen van de problemen of vragen vanuit een helicopterview, neemt de cliënt ongemerkt wat afstand van de situatie. Hierdoor wordt het totale verhaal nog inzichtelijker dan met de methoden los van elkaar of zoals het gebruik van andere astrologie-opstellingen. (Truus Van Leeuwen)

Deze manier van coachen kan zowel met de paarden als zonder de paarden. Een boeiende manier om de vele facetten van je leven zichtbaar te maken.