Paardencoaching

Waarom laten we paarden onze leermeester zijn?

De relatie die mensen hebben met paarden berust op een eeuwenoude traditie. Het beeld van een man met zijn paard drukt een krachtige verbintenis uit.

Paarden hebben geen gedachtewereld, analyseren de zaken niet en hebben hun hoog gevoelige lichaamstaal als communicatiemiddel. Ze zijn daarbij zo spontaan, eerlijk en direct.

Als kuddedieren staan paarden open om met een mens een relatie op te bouwen. Want om te overleven, moeten paarden elk non-verbaal signaal kunnen oppikken. Paarden scannen dan ook om de 2 minuten hun omgeving af. Ook de mens die in hun nabijheid komt.

Paarden zijn niet bezig met hoe jij er uitziet of wat je aanhebt of welke emotionele bagage je met je meedraagt.  

Ze reageren op dat wat er voor hun neus afspeelt en gaan reageren op de lichaamsveranderingen bij diegene die contact met hen maakt.

Mensen gaan zich soms anders voor doen dan ze zich eigenlijk voelen, paarden voelen feilloos aan wat er in je omgaat en gaan hierop reageren.

Paarden zijn in staat mensen zowel op fysisch als op psychisch vlak te dragen.

Paarden zijn een overdrachtsfenomeen , door de warmte en zachtheid van de huid alsmede door de beweging van het paard.

Durf je te laten zien. Zoek niet verder naar de persoon die je wil zijn maar sluit vrede met de persoon die je werkelijk bent. De paarden helpen je hier graag bij.

Hoe gaan we te werk?

Spiegelendpaard hanteert een holistische visie: door het inzetten van de helende kracht van het paard en de natuur wordt er gestreefd naar een lichamelijke, mentale en spirituele balans.
Een coaching gesprek kan je binnen vier muren houden, maar dan mis je wel een krachtige helper: de natuur en de paarden.

  • deze werken rustgevend, de stilte van de natuur en de verbinding met de paarden brengt je dichter bij de stilte in jezelf.
  • je zintuigen worden opengezet, waardoor de nadruk niet meer op het denken (rationele) ligt.
  • de natuur en de paarden werken als een spiegel voor de processen die in jezelf en je leven plaatsvinden.
  • contact met de aarde en de paarden werkt heel grondend. Je energie zakt naar beneden in je lichaam waar je intuïtieve gevoelswereld, je eigen innerlijke natuur haar plekje heeft.

Wanneer je toekomt, drinken we samen een kopje koffie of thee zodat je rustig de tijd kunt nemen om toe te komen. Na een kort gesprek gaan we naar buiten en maken we contact met de paarden. Afhankelijk van je vraag of thema gaan we aan de slag met één of meerdere paarden. Dit kan zijn via een (familie) opstelling of oefeningen naast het paard. Mijn taak als coach is om je doorheen het proces te begeleiden door middel van de juiste vragen te stellen of oefeningen af te stemmen op je thema of vraag.

Het is geen hocus pocus maar gaat vooral om: wat laat het paard zien, wat doet het paard en wat brengt dit bij je teweeg? Dit proces wordt met de nodige liefde, zachtheid, directheid en veiligheid begeleid.

Durf je te laten zien.Zoek niet verder naar de persoon die je wil zijn maar sluit vrede met de persoon die je werkelijk bent. De paarden helpen je hier graag bij.