Kintsugi GOLD

Breng goud in je leven! 

Sterker worden net daar waar het pijn doet! 

Tijdens deze workshop leer je niet alleen de techniek die gebruikt wordt in Kintsugi maar wordt je tegelijkertijd meegenomen in de metafoor, de schoonheid van emotionele scherven zodat je stil kan staan bij je eigen (herstel) proces. 

De filosofie achter kintsugi gaat verder dan een praktische artistieke vaardigheid: het raakt aan symboliek van genezing en veerkracht. Het voorwerp wordt zorgvuldig in ere hersteld. Het verzoent zich met zijn verleden en wordt daardoor paradoxaal genoeg sterker, mooier en dierbaarder dan voor de breuk. We maken ene brug tussen het verleden en de toekomst. 

Oude tradities geven daarvoor vaak houvast en vorm.
Zoals kintsugi, een Japanse kunstvorm waarmee je kapot aardewerk herstelt met goud op de breuklijnen.

Deze metafoor biedt een leidraad om nieuw licht te werpen op elke fase in een genezingsproces, ongeacht of het om een fysieke of een emotionele kwetsuur gaat. De kerngedachte van Kintsugi is dat beschadigingen erbij horen.

Tijdens het proces van 'lijmen en herstel, kan ieder die wil zijn of haar verhaal vertellen.
We creëren een veilige bedding om te delen wat gedeeld wil worden.

Programma:

Ontvangst met koffie/thee 
Uitleg Kintsugi,
Mediatie,
Uitkiezen van voorwerp
'Breek' moment en Herstellen,
Afronden. 

Investering:

85 euro inclusief: 

- Mapje met het hele proces en metafoor van herstel. 
- Een kommetje of bord om te breken en te herstellen. 
- Koffie, thee en iets lekkers.

We werken van 14u tot 17u