Verlies en Verdriet (ge)dragen door Kintsugi

'Sterker worden, net daar waar het pijn doet'. 

Verlies hoort bij het leven. Iedereen maakt verlies mee. En toch is kunnen omgaan met de impact van verlies voor velen niet vanzelfsprekend.

Oude tradities geven daarvoor vaak houvast en vorm.
Zoals Kintsugi, een Japanse kunstvorm waarmee je kapot aardewerk herstelt met goud op de breuklijnen.

De filosofie achter Kintsugi gaat verder dan een praktische artistieke vaardigheid: het raakt aan symboliek van genezing en veerkracht. Het voorwerp wordt zorgvuldig in ere hersteld. Het verzoent zich met zijn verleden en wordt daardoor paradoxaal genoeg sterker, mooier en dierbaarder dan voor de breuk. We maken een brug tussen het verleden en de toekomst.

Deze metafoor biedt een leidraad om nieuw licht te werpen op elke fase in een genezingsproces, ongeacht of het om een fysieke of een emotionele kwetsuur gaat. De kerngedachte van Kintsugi is dat beschadigingen erbij horen.

Tijdens het proces van 'lijmen en herstel, kan ieder die wil zijn of haar verhaal vertellen.
We creëren een veilige bedding om te delen wat gedeeld wil worden.

Investering:
69 euro

Opgelet plaatsen zijn beperkt tot 6 mensen per workshop.