Volle vuurmaanmeditatie De Roos

Volle vuurmaanmeditatie De Roos

Het thema van deze volle maan is offer.

Bij volle maan kunnen we iets offeren uit dankbaarheid voor het geen we opnieuw mogen ontvangen.
Het offer kan iets zijn wat een lange tijd bij je hoorde en altijd goed en veilig voelde. Toch is het goed om niet te lang vast te blijven houden aan het oude en open te staan voor het nieuwe.
Je zult even tijd nodig hebben om dit offer te verwerken.

We komen op dit heerlijk moment van de volle maan samen om ons te verbinden rond het vuur.