Verlies en Verdriet (ge)dragen door de kudde / Rituelen

Verlies en Verdriet (ge)dragen door de kudde / Rituelen

Verlies en Verdriet (ge)dragen door de kudde.

Rituelen met en bij de paarden.

Verlies hoort bij het leven. Iedereen maakt verlies mee. En toch is kunnen omgaan met de impact van verlies voor velen niet vanzelfsprekend.
Rituelen gaan verder dan woorden. Rituelen zijn belangrijk bij verwerking van verlies. Ze geven vorm aan wat ongrijpbaar is. Ze geven houvast.

Paarden hebben hun eigen rituelen. Op vele lagen. Wij mensen kunnen daarbij aansluiten. Werken met of bij de paarden geeft hierin verdieping.