Verlies en Verdriet (ge)dragen door de kudde / Omarmen, vertroosten, nabijheid