Gedrag

Wat maakt dat mensen niet doen wat jij graag wil dat ze doen. Hoe komt het dat mensen je mis begrijpen? Wat straal je uit naar de ander? Hoe komt het dat je boodschap niet overkomt?

In het werken met paarden op gedragsniveau is het boeiend om te ervaren hoe je houding, je gedrag invloed heeft op het paard. Wat gebeurt er zowel inwendig als uitwendig met je lichaam wanneer het paard niet met je mee wil gaan in een oefening. Welke patronen herken je? Welke gedachten nemen de overhand?

Het leermoment zit hem in de erkenning van de manier hoe je iets aanpakt en te reflecteren wat dit met je doet in het dagelijks leven. Met het paard kan je oefenen en ervaren wat er gebeurt als je zelf iets verandert in je houding, je gedrag of je benaderingswijze tot de andere.

In een sessie werken we met oefeningen naast het paard.

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

Robert Ascham