Intrapsychisch

Uiterlijke verschijnselen zijn vaak een echo van een innerlijk proces dat om aandacht vraagt. Tekens kloppen op je deur. De eerste stap is om ze toe te laten en welkom te heten. Deze ontvankelijke houding is niet vanzelfsprekend. Het is een uitdaging en een oefening om voorbij je persoonlijke voorkeuren en diepliggende overtuigingen te leren kijken, het vraagt een ander perspectief. Dit is waar de paarden je graag bij helpen. Samen met de paarden een manier zoeken om je innerlijke wereld te veruitwendigen.

De langste reis is de reis naar binnen.

Zij die innerlijk gereisd hebben verschijnen aan ons als eenvoudig. Zij buigen voor de wetten van het leven, drinken uit de Bron die elke beweging leidt en zich niet laat vangen in woorden.

David Hawkins.